ศึกษาต่อแผนกวิชาช่างอากาศยาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาช่างอากาศยาน รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อรอบโควต้า โควต้าพิเศษ ปี 2562 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มกราคม 2562
คุณสมบัตร จบ ปวช1 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า
เงื่อนไข ผู้สมัครต้อมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สมารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี