ศูนย์ ศพอ รวมใจเทิศไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

ปฏิบัติผธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก