สนามเด็กเล่น

โรงเรียนบ้านแทรงได้รับบริจาคสนามเด็กเล่นจากผู้ใหญ่ใจดี