สวัสดีวันปิดเทอม

โรงเรียนบ้านแทรงแจ้งปิด-เปิดเรียนปีการศึกษา2561เทอม1