สวัสดีเช้าวันอังคาร (24-01-2560)
LINE it!

โรงเรียนบ้านแทรงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3