สอบ O-net. ณ รร.บ้านสมอ

คณะครูพร้อม นร.ป.6 รร.ดล. มาสอบ o-net. ณ โรงเรียนบ้านสมอ ที่ผ่านมา