สัปดาห์สุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (01/07/2558)
LINE it!

-เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-คณะลูกเสือร่วมเดินขบวนพาเรดวันต่อต้านยาเสะติดโลก ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

-กิจกรรมวันสุนทรภู่