สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชุดแต่งกายจากเศษวัสดุเหลือใช้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ สุพรรณบุรี 3 กรกฎาคม 255804/07/2558