หลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว

จากที่ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเป็นระยะเวลาครึ่งเดือน ตอนนี้ก่อสร้างได้ 70%20-10-2020 14:41:46