อบรมธรรมะ

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับอบต.ห้วยสำราญจัดอบรมธรรมมะคุณธรรม ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าวังศิลา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ