อบรมหลักสูตรต้านการทุจริตในสถานศึกษา

คณะครู รร.ดล.อบรมหลักสูตร ต้านการทุจริต ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานศึกษา