อบรมโรงเรียนสุจริต

กลุ่มใจดี-ห้วยสำราญ ร่วมอบรมการจัดทำแผนโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล