อบรม

ป.4-6 อรรม ณ สถานี อนามัย ในเรื่อง พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งถุงน้ำดี