อย่าใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อหาเงินไปวันๆ แต่จงใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตหาเงิน เพื่อให้มีใช้ไปทั้งชีวิต!

#Feels07-12-2021 13:04:18