อังกะลุงเสียงใสโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

อังกะลุงเสียงใสโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบสารมรดกทางดนตรีไทยและให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สนใจติดต่อการแสดงอังกะลุงโทร 034265240 หรือผอ.รัตนชัย 0856485665 ครูกล้วย 0823508171 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน