อาสาฬหบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มงคลกาล ประจวบมา ณ บัดนี้ อาสาฬหะ ปุณณมี กาลสมัย พระจันทร์เพ็ญ เด่นดวง สาดแสงไกล น้อมดวงใจ ปฏิบัติ ธรรมบูชา