อีกช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร

เรียนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน กลุ่มงานวิชาการขอเชิญติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและเสนอความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่งดังนี้ครับ https://www.facebook.com/groups/1092796150737096/ หรือเข้า facebook แล้วค้นหา กลุ่มงานวิชาการ พานพิเศษพิทยา หรือจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มก็ยินดีครับ.(ชวลิต ป./ข้อมูล)02/06/2558