อีกไม่กี่วันก็ใกล้เปิดเทอมแล้วคิดถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจครับ

อีกไม่กี่วันใกล้เปิดเทอมแล้วคิดถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจครับดูภาพเก็บตกครับ30-04-2562