เก็บตกคณะครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจไปแสดงความยินดีและส่งครูออย

เก็บตกคณะครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจไปแสดงความยินดีและส่งครูออย ครูโรงเรียนบ้านนาก๊อกที่ได้ย้ายกลับบ้าน30-04-2562