เก็บตกคุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านทะลอก

เก็บตกคุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านทะลอกเพื่อนำมาปรับใช้25-04-2562