เก็บตกคุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานชมผลงานชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านทะลอก

เก็บตกคุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานชมผลงานชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านทะลอก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป25-04-2562