เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกลลูกเสือสำรอง