เดินทางไกล ลูกเสือ สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65 โรงเรียนบ้านแทรงเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาพร้อม ลูกเสือ เนตรนารี26-02-2022 09:51:40