เด็กๆ ตั้งใจเรียน

เด็กๆ นร.รร.ดล.ป.2 ตั้งใจเรียนตามกำลังตามความสามารถของตนเองอย่างมีความสุข26-06-2562