เตรียมความพร้อม

สมาชิกเครื่องบินพลังยางหลายท่าน ใช้โอกาสนี้สรรหา อุปรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกในปีต่อไป ครับ