เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านตาเจา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนสำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562