เปิดติวเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ(ครูผู้ช่วย)

รุ่นที่ 3
เริ่มวันที่ 25-26-27 พ.ค. 2561
ถึง 24 มิ.ย. 2561
หลักสูตร 90 ชั่วโมง05-05-2561