เปิดเทอมวันแรก

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านตาเจากล่าวต้อนรับนักเรียนและนิเทศชั้นเรียนในวันเปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2562