เพิ่มสีสันของรั้ว ร.ร.ใหม่

เพิ่มความหวานให้กับรั้วโรงเรียน24/03/2557