เยือนถิ่นภูเขาไฟ

โรงเรียนบ้านแทรงนำนักเรียนเครื่องบินแข่งทักษะวิชาการ ณ บุรีรัมย์