เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดท่ามะนาว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่ามะนาวของขอบพระคุณ คุณปัจวรรณ อนุ พร้อมคณะที่นำอาหาร ขนม ไอศรีม มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดท่ามะนาว