เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.4/3(แผนการเรียนปวช)

โรงเรียนขอแจ้งผู้ปกครงและนักเรียนห้อง ม.4/3 (แผนการเรียนปวช) เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศจากวันพุธที่13 พค.เป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พค. ให้มาพร้อมกันที่โรงเรียนก่อนเวลา07.45 น.อย่าลืมนำสมุดและปากกามาด้วย.(ชวลิต ป./ผู้แจ้ง)10/05/2558