เล่นสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL

เด็กๆสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดจากดูงานที่ จ.สุพรรณบุรี20/12/2557