แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ที่จังหวัดสกลนคร 8- 13 ธันวาคม 2557

นำนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ม.1-3 ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
แข่งขันโดย
ด.ช.นพรัตน์ แสนดี
ด.ช.นันทวัฒน์ บัวผัน
โรงเรียนบ้านตาเมียง14-01-2562