แข่งทักษะ ระดับภาค

นร.รร.ดล.พร้อมคณะครู นักเรียน เป็นตัวแทน สพป.ศก.เขต.3 เดินทางไปแข่งทักษะ มารยาทงามอย่างไทย ในระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์