แจ้งสมาชิกชำระเงินกู้สามัญประจำปี2559 (31/01/2560)
LINE it!

กองทุนหมู่บ้านขอแจ้งให้สมาชิกไปชำระเงินกู้สามัญประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการจะจัดเก็บในวันที่18,19,20 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถ้าผิดนัดวันเวลาท่านดังกล่าวท่านจะถูกปรับดอกเบี้ย จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน