แซนโฎนตา

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญนำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแซนโฎนตา ณ อำเภอขุขันธ์ ขบวนขยะรีไซเคิล