แนะแนวเรียนต่อ

วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์มาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อสำหรับนักเรียนม.3