แห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านแทรงนำนักเรียนถวายต้นเทียน ณ วัดบ้านแทรง