ข่าวและกิจกรรม

อังกะลุงเสียงใสโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน.. (47) 26-07-2559

อังกะลุงเสียงใสโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน..

.. (1026) 31/05/2559

.. (2636) 25/04/2559

.. (2671) 24/04/2559

.. (2636) 24/04/2559

e-Document

มาตรการรักษาความปลอดภัย.. (2249) 14/01/2554

มาตรการรักษาความปลอดภัย..

มาตรการรักษาความปลอดภัย.. (2209) 14/01/2554

มาตรการรักษาความปลอดภัย..

มาตรการรักษาความปลอดภัย.. (2140) 14/01/2554

มาตรการรักษาความปลอดภัย..

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือA.T.C.72/53ตรวจขั้นที่5.. (1988) 16/11/2553

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเ..

ข่าวเพื่อนบ้าน []

ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับกำลังใจดีๆค่ะ.. (274) 28/06/2559

มอบเกีัยรติบัตรนักเรียนมีความประพฤติดี..
โดย : โรงเรียนวัดพระบาท []

บรการตัดผมให้น้องๆ.. (310) 28/06/2559

ขอบคุณพี่ๆจากโรงเรียนเสริมสวยสาวสยาม..
โดย : โรงเรียนวัดพระบาท []

รวมภาพกิจกรรม.. (362) 28/06/2559

ภาพกิจกรรมต่างๆ..
โดย : โรงเรียนวัดพระบาท []

ปรัลปรุงข้อมูลเวปใหม่ครับ.. (5691) 10/07/2558


โดย : โรงเรียนวัดโคกพิกุล []

ข่าวเขตการศึกษา

หนังสือราชการ สพฐ.