โครงการเพื่อน online

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษำร์วิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ Mr.Ishii Hirata อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการเพื่อน online (internet friendship project) ผ่าน program skype ร่วมกับมูลนิธิ EDF Thailand เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 255803/06/2558