โครงการ D.A.R.E

โครงการ D.A.R.E ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครูตำรวจเข้าช่วยป้องกันภัยยาเสพติดให้นักเรียน