โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม วัดใหม่โป่งนคร วัดบ้านท่าโป่ง วัดบ้านโนนม่วง และวัดบ้านวังน้ำเขียว โดยตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในการนี้คณะครูและนักเรียนยังได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดทั้ง 5 อีกด้วย