โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันแต่งกาพย์กลอน การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย