โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมโครงการปลูกป่าประชะรัฐและสร้างฝายมีชีวิต ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำหน่วยราชการตำบลวังตะเฆ่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน รวมถึงผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมโครงการปลูกป่าประชะรัฐและสร้างฝายมีชีวิต
ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง พร้อมร่วมกล่าวคำปฏิญาณพร้อมชูกำปั้นขวา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 3 ครั้ง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10