โรงเรียนบ้านนาก๊อกร่วมกับชุมชนตักบาตรวันพ่อแห่งชาติและทำบุญโรงเรียนครบ 80 ปี

บ้าน วัด โรงเรียน 2561