โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจขอขอบพระคุณ คุณครูธันวา ครูบ้านแทรงที่มาเป็นพิธีกร ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ และปัจฉิม ป.๖

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจขอขอบพระคุณ คุณครูธันวา ครูบ้านแทรงที่มาเป็นพิธีกร ในงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ และกิจกรรมปัจฉิม ชั้น ป.๖ ของโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจข