โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจจัดพิธีบ่ายศรีสู่ขวัญผอ.เอกลักษณ์ พลศักดิ์. เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผอ.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ เนื่องด้วยท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ทีาโรงเรียตะเคียนช่างเหล็ก