โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจได้รับการนิเทศก่อนปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจได้รับการนิเทศก่อนปิดภาคเรียน ถือว่าได้รับคำแนะนำในการพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในเทอมต่อให้มีประสิทธิภาพครับ27-04-2562