โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่จัดอย่างสมเกียรติ มีผู้มาร่วมงานอย่างล้นหลาม